Privacybeleid

Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar het niet altijd even duidelijk is wat wél en wat niet over u bekend is of wordt. Zorgbedonline.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat zij handelt in overeenstemming met de privacy wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Toepasselijkheid privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Zorgbedonline.nl en wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 71246770 en zijn gevestigd aan de Handelsstraat 19B in Hardenberg, Nederland. Zorgbedonline.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Zorgbedonline.nl stelt vast welke gegevens worden verwerkt, op welke manier, met welk doel en hoe lang. Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens op onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze website.

Contact

Voor al uw vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen. Per email: info@zorgbedonline.nl of per telefoon 085-1304420

van maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur 

Gebruik van uw gegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft. Wanneer u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, uzelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een account aanmaakt op onze website, ontvangen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Alle gegevens die u aan ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:

om uitvoering te geven aan een overeenkomst die we met u gesloten hebben. Dit betreft onder meer het verwerken van uw bestellingen en betalingen, het verzenden van e-mailberichten over de bezorgstatus, het contact over de bezorging van uw bestellingen en het uitvoeren van een identiteitscontrole als u met creditcard betaalt;

Indien u achterblijft met de betaling van een openstaande vordering, kunnen wij uw persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan organisaties als kredietcontrole- of incassobureaus, zodat zij incasso’s en krediet- en identiteitscontroles uit kunnen voeren.

Welke gegevens bewaren we?

De gegevens welke vereist zijn voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en afhandeling van service; zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact. Bij het bezoeken van onze websites verwerken wij gegevens van u, zoals het IP-adres van uw computer, smartphone, smartwatch of tablet, het type browser, de bezochte web- of app pagina’s en de duur van een bezoek/sessie. Deze gegevens gebruiken wij om onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen aan te passen. Met deze gegevens kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen. Het IP-adres van uw computer, smartphone, smartwatch of tablet, het type browser, de bezochte web- of app pagina’s en de duur van een bezoek/sessie gebruiken wij tevens om onze Websites technisch en functioneel te beheren en de beveiliging van onze Websites te optimaliseren.

Doorgeven van informatie aan derden

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geven deze alleen aan onze partners diewij hebben ingeschakeld voor de uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. Zo geeft Zorgbedonline.nl uw gegevens bijvoorbeeld aan leveranciers en verzendpartners in verband met het verzenden en bezorgen van uw bestelling en het verzenden van nieuwsbrieven of andere communicatie van Zorgbedonline.nl. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de gegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Wij hebben met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Zonder uw toestemming verstrekken wij verder geen gegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn Uiteraard worden uw gegevens ook door onze partners vertrouwelijk behandeld en niet aan derden gegeven.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden de Gegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzagerecht, verwijdering en vragen

U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u verzamelen en verwerken. Dit verzoek kunt u doen door middel van het contactformulier. Indien u naar aanleiding van dit verzoek gegevens wil laten corrigeren of verwijderen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste versie van dit Privacybeleid is van 23 augustus 2018.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Mochten wij er onverhoopt onderling niet uitkomen dan kunt u een tip geven aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, door middel van een online formulier. De Autoriteit kan naar aanleiding van uw tip besluiten een onderzoek te starten. U kunt ook met een klacht naar de rechter gaan.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat. Cookies kunnen uw computer of apparaat, of de bestanden die daarop zijn opgeslagen, niet beschadigen.

Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten, zodat wij deze kunnen verbeteren en aan kunnen passen aan de wensen van onze bezoekers. Daarvoor maken wij gebruik van functionele cookies. Deze cookies stellen ons in staat u te herkennen bij een volgend bezoek, bijvoorbeeld bij te houden welke producten u in uw winkelwagen hebt liggen en ervoor te zorgen dat uw instellingen en voorkeuren behouden blijven. U hoeft dan niet bij ieder bezoek aan onze website opnieuw uw inloggegevens in te voeren. Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om te kunnen zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s en producten er worden bekeken. Deze gegevens helpen ons bij het verbeteren van onze website. Als u ook de advertentiecookies accepteert, kunnen we de door u bezochte internetpagina’s registreren en vervolgens advertenties op websites van derden of informatie en aanbiedingen op onze eigen webshops op uw voorkeur(en) afstemmen. Als u deze cookies wilt accepteren, kunt u dat doen via de volgende link.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u cookies die al geplaatst zijn, verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Instructies voor het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder ‘Help’ in de menubalk van de meeste browsers. Indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u mogelijk niet van alle functionaliteiten van de website gebruikmaken.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten conform art. 15 AVG:

Heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke
gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige
persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te
verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

Veilig betalen

In onze webwinkel kunt u betalen met iDEAL, Bankcontact, SEPA overboeking. Zorgbedonline.nl zorgt voor het hoogste niveau van beveiliging en encryptiemethoden die beschikbaar zijn voor het verwerken van online betalingen. Uw (betalings)gegevens zijn veilig wanneer u uw online aankoop bij ons doet. Als u met een creditcard betaalt, behouden we ons het recht voor een identiteitscontrole uit te voeren.

SprayPay

Indien u kiest voor SprayPay, dan voert SprayPay uit hoofde van zijn
gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Het product is toegevoegd in het winkelmandje